ביטוח סיעודי

הפיקוח: על חברות הביטוח לנהוג בתום לב ולנהל מו"מ עם בעלי הפוליסות להמשך הביטוח הסיעודי הקבוצתי

"על חברות הביטוח החובה לנהוג בתום לב, ומתוך אחריות ציבורית לבוא במשא ומתן עם בעלי הפוליסות בביטוח סיעודי קבוצתי בהתאם למתכונת החדשה" – כך כותב אסף מיכאלי, סגן בכיר לממונה על שוק ההון, לבעלי הפוליסות לביטוח סיעודי קבוצתי, ולמנהלי חברות הביטוח. במכתב מה-16 באוקטובר מסביר מיכאלי, כי בקרוב יסתיימו התכניות הקיימות של הביטוחים הסיעודיים הקבוצתיים, שנערכו לדבריו במודל שמנוגד לתכלית הביטוח הסיעודי, ושפגעו בזכויות של מרבית המבוטחים. בכך נסתם הגולל על האפשרות להאריך לתקופה נוספת את הביטוחים במתכונת הקודמת – כפי שרבים העריכו שיקרה. לצד האחריות שמטיל מיכאלי על חברות...
Pages