ביטוח רכב

סגן החשכ"ל: הארכת המכרז לשנתיים תקל על העובדים בעת חידוש הפוליסות ותעודד את סביבת העסקים בשוק הביטוח

אגף החשב הכללי במשרד האוצר פרסם השבוע את המכרז לביטוח רכבם הפרטי של עובדי המדינה וגמלאיה לשנים 2019-2020. זהו מכרז ביטוח רכב מהגדולים במדינה, ובמסגרתו מבוטחים כ-66,000 כלי רכב, מתוכם כ-28,000 רכבים בהשתתפות המדינה. סך ההיקף הכספי של ההתקשרות נאמד בעלות של מעל 300 מיליון שקל. במכרז החדש נערכו מספר חידושים שנועדו להוזיל את עלות הביטוח במכרז תוך שמירה על שירות איכותי ועידוד נהיגה נכונה בקרב העובדים: עידוד התחרות בשוק הביטוח ומתן תמריצים להשתתפות על ידי הגדלת האטרקטיביות של המכרז. לראשונה, המכרז נערך לשנתיים במקום לשנה אחת, וכולל מנגנון לשמירה...
Pages
  • 1
  • 2