בית הדין האזורי לעבודה

הראל ביטוח וכלל פנסיה וגמל ישיבו כספים למבוטחים עקב תקלה

בקשה להסתלקות ייצוגית הוגשה על ידי הראל וכלל פנסיה וגמל ביום ב' האחרון (ה-13 באוגוסט 2018) בבית הדין האזורי לעבודה בירושלים. כל הודיעה הראל היום לבורסה. בהודעה נמסר כי במסגרת בקשת ההסתלקות, שתי החברות ישיבו כספים לתובעים שנגבו מהם בטעות עקב תקלה שהביאה לגביית דמי ביטוח חיים לאחר פטירת המבוטחים. באפריל 2017, הוגשה בבית הדין בקשה לאישור תביעה ייצוגית נגד כלל פנסיה וגמל והראל בטענה לגביית דמי ביטוח חיים מעמיתיהן ומבוטחיהן שנים רבות לאחר פטירתם, בניגוד להוראות חוק חוזה הביטוח ותוך הפרת הוראות הפיקוח. המבקשת מרים שיר, אלמנתו של המנוח...
Pages