בית הדין האזורי לעבודה

קידום סוכנות לביטוח נתבעת על ידי עובדת לשעבר בטענה שלא שולמו לה זכויותיה על פי דין

קידום סוכנות לביטוח מחיפה נתבעת לשלם 308,317 שקל לעובדת לשעבר, שהועסקה אצלה משך שלוש שנים עד לפיטוריה, לטענתה בשל הרעה מוחשית בתנאי עבודתה. בתביעה שהוגשה לבית הדין האזורי לעבודה בחיפה נטען כי לאורך כל תקופת העסקתה אצל הנתבעת, העוסקת בייעוץ ביטוחי ללקוחותיה ובמכירת פוליסות ביטוח, פעלה התובעת ללא כל דופי ועשתה את המוטל עליה בנאמנות, בחריצות, ובשיתוף פעולה עם הממונים עליה. אולם הנתבעת נמנעה מלשלם לה את הזכויות המגיעות לה בדין, לאורך כל תקופת עבודת התובעת אצלה, ובכלל זה תשלום שכר מינימום ותשלום בגין שעות נוספות וחגים. כמו כן נתגלו...
Pages
  • 1
  • 2