בית הדין האזורי לעבודה

ייצוגית נגד הפניקס: קבעה דמי ניהול מקסימליים באופן חד צדדי בפוליסות הפרשיות

בקשה לאישור תביעה ייצוגית הוגשה נגד הפניקס בטענה לגביית דמי ניהול בשיעור מקסימלי בניגוד לדין. בבקשה שהוגשה לבית הדין האזורי לעבודה בתל אביב נאמר כי ב-1 ביולי 2016 נכנס לתוקפו צו הרחבה שחייב הגדלה של ההפרשות לתגמולים לכל העובדים במשק. ככלל, במקום הפקדה של 5% תגמולי עובד ו-5% תגמולי מעסיק, נדרשה לאחר כניסת הצו לתוקף הגדלה של ההפרשות בשתי פעימות, עד להפקדה מינימלית של 6% תגמולי עובד ו-6.5% תגמולי מעסיק. נוכח העובדה שתנאיהן של פוליסות ביטוח מנהלים שנפתחו אצל הפניקס לפני ה-1 ביוני 2001 מיטיבות במיוחד עם המבוטחים (מקדם הקצבה...
רשות שוק ההון מערערת לבית הדין הארצי לעבודה: הפיקוח מבקש לבטל קביעות על התנהלות לא תקינה שלו בסוגיית עמיתי קרן הפנסיה של קיבוץ עין גדי

רשות שוק ההון מערערת לבית הדין הארצי לעבודה: הפיקוח מבקש לבטל קביעות על התנהלות לא תקינה שלו בסוגיית עמיתי קרן הפנסיה של קיבוץ עין גדי

הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון מבקש מבית הדין הארצי לעבודה בירושלים לבטל את קביעותיו של בית הדין האזורי לעבודה בבאר שבע בראשות השופטת יעל…
Pages