בית הדין הארצי לעבודה

בית הדין הארצי לעבודה חייב עובד להחזיר למעסיקיו כ-250 אלף שקל לאחר שבע שנים

בית הדין הארצי לעבודה, בפסק דין עקרוני הפך את פסק דינו של בית הדין האזורי לעבודה בתל אביב, וחייב את יוסף חורש להחזיר את פיצויי הפיטורים שנפסקו לזכותו לפני יותר משבע שנים ממועד תשלומם כשהם צמודים ונושאי ריבית ממועד תשלומם. יוסף חורש נקלט לעבודה במשרד ויצמן יער בשנת 1996 כעובד, אך סמוך לאחר מכן עבר, לבקשתו, להגיש שירותים כעצמאי. מקץ כ-13 שנה, טען חורש כי למרות העסקתו כעצמאי, הוא למעשה עובד. בעקבות זאת, הציע משרד ויצמן יער לחורש להיות מועסק כעובד תוך התאמת תנאי עבודתו למעמד זה, אך חורש סרב...