בית הדין הארצי לעבודה

רשות שוק ההון מערערת לבית הדין הארצי לעבודה: הפיקוח מבקש לבטל קביעות על התנהלות לא תקינה שלו בסוגיית עמיתי קרן הפנסיה של קיבוץ עין גדי

הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון מבקש מבית הדין הארצי לעבודה בירושלים לבטל את קביעותיו של בית הדין האזורי לעבודה בבאר שבע בראשות השופטת יעל אנגלברג שהם באשר להתנהלותו בסוגיית עמיתי קרן הפנסיה של קיבוץ עין גדי. בערעורו מציין הממונה, כי פסק הדין עסק בטענות עמיתים בקרן הפנסיה נגד החלטה של קרן הפנסיה, שעניינה איזון אקטוארי בזכויותיהם, כאשר הקרן התייחסה לחברי הקיבוץ כאל "בועה אקטוארית" נפרדת מחברי הקרן. לטענת הממונה, קביעותיו ואמירותיו של בית הדין האזורי באשר להתנהלות הממונה, ניתנו על ידי בית הדין על אף שהממונה לא היה צד...