בית המשפט המחוזי בירושלים

פשרה בייצוגית: הראל תשלם למבוטחים שתביעת הנכות שלהם נדחתה

[caption id="attachment_33233" align="alignleft" width="318"] הראל תשלם למבוטחים שתביעת הנכות שלהם נדחתה[/caption] התקבלה פשרה בתובענה ייצוגית שהוגשה נגד הראל באפריל 2016 לבית המשפט המחוזי בירושלים, בטענה כי הראל דוחה תביעות לתשלום תגמולי ביטוח בגין נכות ממחלה ו/או מתאונה, בטענה כי תביעות אלו מתיישנות לאחר שלוש שנים מיום קרות מקרה הביטוח, וזאת בניגוד, כביכול, להוראות חוק חוזה הביטוח (תיקון 6). במסגרת הסכם הפשרה הוסכם, בין היתר, כי הראל ביטוח תפעל לתשלום תגמולי ביטוח למבוטחים שתביעת הנכות שלהם נדחתה, על אף שטרם חלפו שלוש שנים מהמועד שבו קמה להם הזכות לתבוע תגמולי ביטוח...