בית המשפט המחוזי בירושלים

סמיון יושר וגאורגי נאומוב מבקשים לבטל את החלטת המפקחת לשלול מהם לשנתיים את רישיונות הסוכן

סוכני הביטוח סמיון יושר וגאורגי נאומוב הגישו עתירה מנהלית להורות על ביטול ההחלטה של הממונה על שוק ההון ביטוח וחיסכון על שלילת רישיונות סוכן הביטוח שלהם, המוחזקים על ידם  יותר מעשור, לתקופה של שנתיים - החל ממחצית חודש ינואר 2018. בד בבד עם הגשת העתירה לבית המשפט המחוזי בירושלים, הגישו יושר ונאומוב בקשה למתן צו ביניים שיעכב את כניסתה לתוקף של ההחלטה עד למתן פסק הדין בעתירתם. העתירה, לדבריהם, נועדה למנוע נזקים חמורים ובלתי הפיכים בדמות גדיעת מקור פרנסתם וחיסול העסק המשגשג שבנו במשך יותר מעשור וממנו מתפרנסים עשרות עובדים...
Pages
  • 1
  • 2