בית המשפט המחוזי

חבותו של מבטח כלפי צד שלישי

[caption id="attachment_41504" align="alignright" width="159"] מאת עו"ד קרן שירה אונגר[/caption] האם במקרה בו חברת ביטוח פטורה מתשלום תגמולי ביטוח למבוטח בשל מרמה, היא גם פטורה מתשלום  לצד ג' תמים? לשאלה זו נדרש בית המשפט המחוזי באר שבע בעניין ע"א 6698-12-17 ש. שלמה חברה לביטוח בע"מ נ' שי פרץ במסגרת ערעור שהוגש על פסק דינו של בית משפט השלום בעיר, בתא"מ 7518-02-16. התובע הוא צד ג', שרכב על אופניו שניזוקו מפגיעת רכב שבו נהג פלוני. צד ג' הגיש תביעה בגין הנזקים שנגרמו לאופניו כנגד פלוני ומבטחתו בביטוח צד ג' לרכב. בעקבות התביעה...
Pages