בית המשפט המחוזי

פשרה: המשביר תפצה ב-3 מיליון שקל את הכשרה

הכשרה וחברת המשביר הגישו לבית המשפט המחוזי הסכם פשרה בו הכשרה תשלם לחברת הביטוח 3 מיליון שקל. התשלום יעשה בגין הירידה שהתרחשה בערך המניה של המשביר. עוד הוסכם כי ב-2020 יערכו הצדדים בחינה מחודשת של המחיר הממוצע במניות המשביר ובמידת הצורך המשביר שוב תפצה את הכשרה. הסכסוך נולד על רקע מחלוקת באשר לפרשנות הוראות סעיף מנגנון הפיצוי, שנועד לשמר את השקעתה של הכשרה במקרה של ירידת ערך מניות המשביר, בהתאם להסכם השקעה בין הצדדים ממאי 2014. על פי ההסכם, הוקצו להכשרה 17.5 מיליון של מניות רגילות בתמורה להשקעה של 49.245...
Pages