בית משפט השלום בתל אביב

טעות קולמוס של פקידת סוכן אינה משחררת מבטחת מחבותה כלפי המבוטח

בבית משפט השלום בתל אביב נדונה תביעתו של מ' ב' ח' ("התובע") על ידי עו"ד אסור נגד איילון חברה לביטוח בע"מ ("הנתבעת", "איילון") על ידי עו"ד המבורגר. פסק הדין ניתן בנובמבר 2017, בהיעדר הצדדים, מפי השופט שי משה מזרחי. מדובר בתביעה לקבלת תגמולי אובדן כושר עבודה בגין פוליסה שנערכה לתובע באיילון, באמצעות סוכנות הביטוח בה בוטח בביטוח מקיף עם כיסוי משלים לאופנועים.  התברר מאוחר יותר, כי נפלו טעויות מהותיות מצד פקידת הסוכן בהפקת הפוליסה. לטענת התובע, יש להפעיל נגד איילון את הסנקציה הקבוע בסעיף 28 א' לחוק חוזה הביטוח (המאפשרת...