בעיית טפסי אישור קיום ביטוח

אישור קיום ביטוחים סטנדרטי / מאת גדעון ארמן

אחת לתקופה עולה מחדש הדיון באישורי הביטוח. הפעם נעשה הדבר ביוזמת משרדו של יועץ הביטוח עו"ד אורי אורלנד. בעיניי כל דיון כזה הוא חיוני וחשוב ואני מברך על היוזמה. [caption id="attachment_32735" align="alignright" width="224"] אישור קיום ביטוחים סטנדרטי - דיון חשוב[/caption] לפני שאתייחס ליוזמה עצמה, עלי לציין כי היתה לי הזכות להשתתף בניסיון קודם שנעשה לפני מספר שנים באותו עניין. אז היוזמה ננקטה על ידי לשכת סוכני הביטוח ביוזמתו של קובי צרפתי, אז יו"ר הוועדה האלמנטרית של הלשכה. במסגרת אותו ניסיון יצרנו שיתוף פעולה עם משרדי יועצים נוספים, ביניהם אורי אורלנד...