גדעון ארמן

השתתפות עצמית כפולה

השתלשלות המקרה: בפוליסת קבלנים שכללנו בה כמבוטחים את קבלני המשנה ועובדיהם ולא משלמים עבורם ביטוח לאומי, נפצע פועל של קבלן משנה. העובד הגיש תביעה נגד הקבלן הראשי ובית המשפט זיכה אותו בפיצויים. הקבלן הראשי שילם את ההשתתפות העצמית לחברת הביטוח על תביעת צד ג' 2,500 דולר, כרשום בפוליסה. העובד הגיש גם תביעה נגד ביטוח לאומי כעובד אצל קבלן המשנה וזכה בפיצויים הולמים מהביטוח הלאומי. הבטוח לאומי הגיש תביעת שיבוב  על אותו אירוע נגד הקבלן הראשי, על הפיצויים שהמוסד שילם לעובד. חברת הביטוח של הקבלן הראשי שילמה לביטוח לאומי את הסכום...