גיל סלומון

תיקון החוק לתקבולי ביטוח לרכב מעוקל במקרה של גניבה או טוטאל-לוס אושר בקריאה שנייה ושלישית אך הועבר לעיון מחדש

ועדת החוקה חוק ומשפט העבירה בקריאה שנייה ושלישית את החוק להעברת תקבולי ביטוח במקרה של גניבה, אובדן גמור (טוטאל-לוס) או אובדן להלכה. במסגרת העברה, נקבע כי התיקון ישלח העיון מחדש בעקבות הטענות של נציגי חברות הביטוח נגד החידושים במסגרת התיקון. החשש הוא כי התיקון מציב את חברת הביטוח בעמדה בה היא מעבירה את תגמולי הביטוח לזוכה בעיקול, אך בשל אדישותו של בעל הרכב המעוקל, היא אינה יכולה לעשות שימוש ברכב שהוכרז כאובדן להלכה. הפתרון אליו הגיעה הוועדה, ובו ידונו בעיון מחדש, הוא בכך שהרשם, במעמד קבלת תגמולי הביטוח לזוכה, יתנה את...