דוחות כספיים

תחום ביטוח החבויות לא הצליח להגיע לרווחיות ב-9 החודשים הראשונים של השנה

ביטוח חבויות מורכב מארבע פוליסות/כיסויים עיקריים: חבות מעבידים, צד ג', אחריות מוצר ואחריות מקצועית. בעיקרון ועל פני זמן התוצאות בחבויות "אינן טובות" (בלשון המעטה) כאשר תתי התחומים חבות המעביד וצד ג' בעייתיים חיתומית ואילו חבות המוצר וחבות מקצועית מייצרים בדרך כלל רווח, אך הוא לא ברמת ההפסד של תתי התחומים הבעייתיים. בסך התוצאות של החבויות ההפסד החיתומי מצוי בסבירות גבוהה, אך ניתן להתגבר עליו ואף להציג רווחיות כתוצאה מרווחי השקעות. בשנה הנוכחית והחולפת רווחי ההשקעות מיתנו את שיעור ההפסד. ראוי לציין שבתחום זה יש לרווחי ההשקעות משמעות רבה ביותר ומקורם...
Pages