דוחות כספיים

קיטון של 70%: הרווח הכולל של הראל ברבעון עמד על 80 מיליון שקל

הרווח הכולל של הראל ברבעון הראשון של 2018 עמד על 80 מיליון שקל, ירידה חדה של כ-70% לעומת הרווח ברבעון המקביל אשתקד אשר עמד על 253 מיליון שקל. הפרמיות ברוטו של הראל הסתכמו ברבעון הראשון ב-3.5 מיליארד שקל, עלייה של 12% לעומת הפרמיות שהתקבלו ברבעון המקביל אשתקד. ההון העצמי נכון לסוף הרבעון של הראל עומד על כ-5.54 מיליארד שקל. התשואה על ההון במונחים שנתיים, ברבעון הראשון לשנת 2018 עמדה על 6%. סך הנכסים המנוהלים של הקבוצה צמח ל-223.7 מיליארד שקל. הרווח הכולל בפעילות חיסכון ארוך טווח (ביטוח חיים, פנסיה, גמל...
Pages