דוחות כספיים

למרות הירידה בפרמיות, שירביט עברה לרווח של 3 מיליון שקל ב-2017 לעומת הפסד ב-2016

שירביט עברה לרווח כולל חיובי של כ-3.4 מיליון שקל בשנת 2017, לעומת הפסד של 3.8 מיליון שקל בשנת 2016. כך עולה מדוחות החברה לסיכום 2017. הרווח נרשם, למרות ירידה בשיעור של 4% בפרמיות ברוטו, שהסתכמו ב-2017 ב-534 מיליון שקל, לעומת פרמיות של 555 מיליון ב-2016. בתחום רכב רכוש, החברה רשמה פרמיות ברוטו בסך של 265 מיליון שקל בשנת 2017, לעומת 297 מיליון שקל ב-2016, ירידה של כ-10%. תחום זה זו אחראי על כמחצית מהפרמיות שנרשמו בחברה ב-2017. הרווח הכולל בקטגוריה זו ב-2017 הסתכם לכ-600 אלף שקל, לעומת הפסד של 22...
Pages