דוחות כספיים

סיום עונת הדוחות: ירידה ברווחיות של החברות הגדולות בשלושת הרבעונים הראשונים של 2018

בשלושת הרבעונים הראשונים של השנה נרשמה ירידה בשיעור של 12% ברווחיות הכוללת של ענף הביטוח. כך עולה מבדיקת פוליסה את נתוני חברות הביטוח עם סיום עונת הדוחות השלישית של השנה. בתשעת החודשים הראשונים של השנה ירד הרווח הכולל המיוחס לבעלי מניות לכ-2.09 מיליארד שקל, לעומת 2.36 מיליארד שקל בתקופה המקבילה אשתקד. הרווח בסקטור הבריאות נחתך כמעט בחצי, כאשר הרווח הכולל של הענף בסקטור זה הסתכם ב-251 מיליון שקל לעומת 491 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. גם במגזר הביטוח הכללי נרשמה ירידה של 31% ברווח, כאשר הרווח הכולל בשלושת הרבעונים הראשונים...
Pages