דוחות כספיים

איילון רשמה רווח חציוני כולל של כ-37 מיליון שקל, לעומת הפסד של 24 מיליון שקל אשתקד

איילון פרסמה בסוף השבוע את הדוחות הכספיים לחציון הראשון של שנת 2017 והציגה רווח כולל של 37 מיליון שקל, לעומת הפסד כולל של 24 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. החברה מסרה כי התשואה השנתית להון הינה 12.2%. בתקופת הדוח הסתכמו הפרמיות שהורווחו בסך של כ-1.5 מיליארד שקל, גידול של כ-9.4% בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד. הרווח הכולל מתחומי הביטוח הסתכם בסך של כ-58 מיליון שקל לעומת הפסד כולל של 28 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. במרווח הפיננסי חל שיפור לעומת התקופה המקבילה אשתקד, הן כתוצאה משינויים של עקום הריבית לטווח ארוך,...
Pages