דוחות כספיים

דוחות ביטוח ישיר: הרווח הכולל בחציון גדל בכ-15% והסתכם לכ-104 מיליון שקל

הרווח הכולל של ביטוח ישיר במחצית הראשונה של 2018 טיפס ל-104 מיליון שקל, עלייה של כ-15% לעומת החציון הראשון של 2017. כך עולה מהדוח של חברת הביטוח שפורסם היום (יום ד').  הרווח הכולל ברבעון השני של השנה הסתכם ב-54 מיליון שקל, עלייה של 8% אל מול הרבעון המקביל ב-2017. הפרמיות ברוטו של ביטוח ישיר במחצית השנה הראשונה הסתכמו ב-1.36 מיליארד שקל, עלייה של 11% לעומת החציון הראשון של 2017. ברבעון השני עלו הפרמיות ברוטו לכ-643 מיליון שקל, עלייה של 9% לעומת התקופה המקבילה ב-2017. הפרמיות ברוטו מעסקי ביטוח כללי צמחו...
Pages