דוח הפיקוח על הביטוח

קצב הגידול במספר הסוכנים הוכפל: כ-400 בעלי רישיון הצטרפו ב-2016 לענף

מספר בעלי הרישיון ממשיך לגדול, כך מראים הנתונים בדוח השנתי של הממונה על שוק ההון ביטוח וחסכון לשנת 2016. בשנה זו, מספר בעלי הרישיון גדל לכדי מספר שיא של יותר מ-13 אלף, קפיצה של 3% לעומת שנת 2015. הגידול המשמעותי ביותר נרשם בסקטור בעלי הרישיון הפנסיוני, שמספרם עלה לכדי 11,645 איש – גידול של 350 מורשים. בתחום הביטוח הכללי הצטרפו 65 בעלי רישיון חדשים, ובביטוח ימי ירד מספר מחזיקי הרישיון ב-4. על פי הדוח – 46% מסוכני הביטוח רושמים הכנסה שנתית מעמלות  בסך של עד רבע מיליון שקל, 21% מהסוכנים...