דוח וינוגרד

בשעה טובה? תקנות וינוגרד נכנסו לתוקף

הברבור השחור של ענף הביטוח נחת סוף סוף. ב-1 באוקטובר נכנסו לתוקף תקנות וינוגרד, לפיהן ריבית ההיוון בתביעות ביטוח עודכנה מ-3% ל-2%. התקנות חייבו את חברות הביטוח להפריש כמיליארד שקל ב-2016. על פי מחקר שערכה חברת רון בינה אקטוארית, אמורים היו תעריפי הביטוח לעלות ב-15% בעקבות התקנות, אולם ריבוי הרפורמות בתחום תעריפי ביטוח החובה, שכללו גם את כניסת הפול כגורם תחרותי, תוך הכנסת פרמטרים חדשים לתעריף החובה ובנוסף החזרי קרנית (החל מינואר 17) - מנעו מהחברות להעלות את התעריף לפי רצונן בהתייחס לממצאי וינוגרד. דוח וינוגרד פורסם ב"שנת הרפורמות" של...