דוח וינוגרד

המגזר האלמנטרי חזר לרווחיות, אך במינון שונה

מאת חגי שפירא תפוקה: תפוקת המגזר האלמנטרי בתום שלושה רבעונים (ינואר-ספטמבר - 2017) הגיעה לכדי 16.78 מיליארד שקל, המהווים גידול של 4.1% ביחס לתקופה המקבילה אשתקד -16.11 מיליארד שקל. שיעור הגידול גבוה יותר, מאחר שתפוקות רבות נרשמו ברבעון האחרון של 2016 על חשבון הרבעון הראשון של 2017 עקב הקדמת ביטוחי רכב (בעיקר קולקטיבים, כגון קולקטיב עובדי המדינה והסמוכים אליו). עיקר העיוות נוצר בתחומים רכב חובה ורכב רכוש עקב הקדמת פוליסות קולקטיביות לשנת 2016 ואשר נבע מכניסת חוזר הפיקוח לתוקף ב-1 בינואר 2017 בדבר איסור הפליית מבוטחים בודדים בביטוח חובה לעומת...