דוח וינוגרד

ביטוח חובה: חזרה לרווחיות אך פחות מאשתקד ולא ברמות שהורגלנו אליהן בעבר

ביטוח חובה מהווה את התחום השני בגודלו באלמנטרי (לאחר רכב רכוש) ותפוקתו ברבעון הנסקר הגיעה לכדי 1.91 מיליארד שקל (1.71 מיליארד שקל ברבעון מקביל אשתקד) - גידול של 11.6%. חלקו של התחום בתפוקת האלמנטרי כ-25.7% (1.91 מתוך 7.46 מיליארד שקל). ביחד עם רכב רכוש מהווה ביטוח הרכב כולו (רכוש וחובה) כשני שלישים מהפעילות האלמנטרית כולה. שיעור הגידול ביחס לרבעון מקביל (כפי שציינו בסקירה על רכב רכוש) קשור בהקדמות תקופת הביטוח (בעיקר בביטוחים הקולקטיבים -מינואר 2017 לדצמבר 2016) ולפיכך נגרם עיוות ברישום התפוקה ברבעון מקביל. אם ננטרל את ההקדמות, עסקאות שונות...