דניאל כהן

דניאל כהן, מנהל חטיבת הבריאות ומשנה למנכ"ל כלל ביטוח, פורש מהחברה

[caption id="attachment_40035" align="aligncenter" width="3493"] דניאל כהן[/caption] דניאל כהן, משנה למנכ"ל כלל ביטוח ומנהל חטיבת הבריאות ומערך הלקוחות - יפרוש מהחברה במהלך 2018. נכון למועד זה, טרם נמצא עבורו מחליף. כהן מונה למנהל חטיבת הבריאות בראשית שנת 2013 ולפני כן כיהן כסמנכ"ל שירות בכלל בריאות מחודש אפריל 2010. קודם הצטרפותו לכלל ביטוח כיהן כהן כמנהל תחום גיל שלישי במנורה מבטחים, משנה למנכ"ל פריזמה קופות גמל וסמנכ"ל ומנהל תחום גיל שלישי במגדל. בכלל ביטוח אישרו את דבר הפרישה.
Pages
  • 1
  • 2