האיסור על צירוף ברבים

מקל ללא גזר

[caption id="attachment_41072" align="alignright" width="277"] מאת אורי לביא-פלג[/caption] לא היה שחקן אחד בשוק הפנסיוני שלא הושפע מהחריש העמוק שמבצעת המפקחת על הביטוח דורית סלינגר בתחום הביטוח הפנסיוני. חברות מנהלות, סוכנויות הסדר, סוכנויות ביטוח, יועצים, סוכנים, מעסיקים וחוסכים – כולם נאלצו להתיישר עם כללי המשחק החדשים שהציבה המפקחת. תקנות תשלומים, ממשק אחיד, הפרדת התפעול מהשיווק, רפורמת קרן פנסיה ברירת מחדל, הרפורמה בביטוח אובדן כושר עבודה ועוד - כל אלה מצטרפים לכללי המשחק החדשים לסוכנים, שצריכים לציית גם לחוזרים כלליים, כגון צירוף וחידוש, מסמך הנמקה, חובת השימוש במסלקה הפנסיונית ועוד. בכל אלה עומדים...
Pages
  • 1
  • 2