היועץ המשפטי לממשלה

היועמ"ש דחה את ההסדר של הכשרה במסגרת תביעה ייצוגית נגד החברה

היועץ המשפטי לממשלה דחה את ההסדר של הכשרה במסגרת תביעה ייצוגית נגד החברה, שעל פיה חברת הביטוח מפנה כספים מרכיבי הגמל והפיצויים לטובת רכיב אובדן כושר עבודה. כך הודיעה חברת הביטוח היום לבורסה. היועץ המשפטי, שהגיש את חוות הדעת אתמול, הציע למנות מומחה חיצוני שיעביר את חוות דעתו בנוגע לתובענה. הייצוגית הוגשה לאישור בנובמבר 2016. לטענת המבקשות, החברה מפרה התחייבויות במסגרת פוליסות לביטוחי מנהלים ולאובדן כושר עבודה, בכך שהיא גורעת כספים מתוך רכיבי הגמל והפיצויים המופרשים על ידי המבוטחים לטובת רכיב "אובדן כושר עבודה", מקטינה את הסכומים הנצברים כפנסיה ומגדילה...
זכות קיזוז חוב מכספי פוליסה

זכות קיזוז חוב מכספי פוליסה

בבית המשפט העליון נדונה בקשת רשות ערעור על פסק דינו של בית המשפט המחוזי בעניין מרי פינצב ("המבקשת", "המערערת") על ידי אורי לונטר כנגד מגדל…