היועץ המשפטי לממשלה

האם יבוטלו תקנות וינוגרד? ועדה של משרד המשפטים בוחנת מחדש את תקנות ריבית ההיוון

ועדה של משרד המשפטים בוחנת בימים אלה מחדש את תקנות וינוגרד, שהורידו את ריבית ההיוון מ-3% ל-2%. התקנות נכנסו לתוקף באוקטובר 2017, לאחר שכניסתן לתוקף נדחתה בשנה. בענף הביטוח מעריכים כי החזרת ריבית ההיוון ל-3% תאפשר הפחתה של מחירי הביטוח. על פי המנגנון המוצע, בכל שנתיים ייבחן שיעור ריבית ההיוון מחדש. בעקבות תיקון ריבית ההיוון התעוררה שאלה מערכתית לגבי השלכותיו על ריבית ההיוון של הפיצויים בשל נזק לגוף בנזיקין, ובכלל זה, האם יש להתאים את שיעור ריבית ההיוון בנזיקין לזה שנקבע בתקנות הביטוח הלאומי. בתי המשפט בערכאות השונות פסקו בעניין...
זכות קיזוז חוב מכספי פוליסה

זכות קיזוז חוב מכספי פוליסה

בבית המשפט העליון נדונה בקשת רשות ערעור על פסק דינו של בית המשפט המחוזי בעניין מרי פינצב ("המבקשת", "המערערת") על ידי אורי לונטר כנגד מגדל…