הכרעות עקרוניות בפניות ציבור

הכרעות עקרוניות: רשות שוק ההון הורתה לחברת הביטוח לממן את טיפול השיניים במלואו בהתאם לפוליסה

חברת הביטוח תשלם על תביעה לפיצוי בגין טיפול שיניים, כי דחיית הבקשה מנוגדת לתנאי הפוליסה. הפונה טען, כי חברת הביטוח סירבה לממן לו טיפול שיניים, לאחר שקיבל את אישור חברת הביטוח לתכנית הטיפול שהציע לו רופא השיניים. הפונה הדגיש כי התחיל בטיפולי השיניים לאחר שקיבל את אישור חברת הביטוח לטיפול. עם זאת, בשל מחלה נאלץ לדחות את הטיפול שאמור היה להתקיים. דחייה זו הביאה לכך שהטיפול התקיים כחודש לאחר סיום תקופת הביטוח. לטענתו, חברת הביטוח סירבה לממן את הטיפול, למרות שהיה צפוי שהטיפול יתקיים והחברה אישרה מראש את ביצוע הטיפול,...
Pages
  • 1
  • 2