המוסד לביטוח לאומי

מסתמן: נבלמת מגמת העלייה של גיל הפרישה האפקטיבי

גיל הפרישה האפקטיבי, הגיל הממוצע שבו עובדים בני 50 ומעלה פורשים מכוח העבודה, עלה במרוצת השנים. העלאת גיל הפרישה הסטטוטורי בשנים 2004-2009 תרמה להעלאת גיל הפרישה האפקטיבי בקרב נשים וגברים בכל רמות ההשכלה – כך עולה מהודעת בנק ישראל על דוח הבנק לשנת 2018 שפורסם היום (ג'). עוד עולה מהדוח, כי בשנים האחרונות יש סימנים לכך שנבלמת מגמת העלייה של גיל הפרישה האפקטיבי בקרב גברים (בכל רמות ההשכלה) ונשים (בעלות השכלה על-תיכונית), וייתכן שהדבר מעיד כי העלאת גיל הפרישה מיצתה את השפעתה בקבוצות אלה. נכתב בדוח, כי תוחלת החיים בישראל...
כוכבים יש רק בשמים (כמעט)

כוכבים יש רק בשמים (כמעט)

במסגרת חוק התקציב (חוק ההתייעלות הכלכלית תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנת 2015 ו-2016) נקבע שהמוסד לביטוח לאומי יפקיד לזכות כל ילד שזכאי לקצבת ילדים,…
Pages