המוסד לביטוח לאומי

על מי מוטלת האחריות לפיצויי נזיקין לעובד זר שנפגע בעבודות קבלן? / מאת יעקב קיהל

[caption id="attachment_55010" align="alignright" width="161"] מאת יעקב קיהל[/caption] מפעל פנה לחברת ביטוח על מנת שתבטח אותו בביטוחי אחריות בנזיקין - כלפי צד שלישי וכלפי עובדים. ברבות הימים החליטו במפעל לערוך שיפוצים שכללו גם את תיקון הגג, ולשם כך נשכרה חברה קבלנית. אחד מעובדי החברה הקבלנית, שאינו אזרח ישראלי, נפל מגג המפעל וסבל מפציעה חמורה שהצריכה טיפולי שיקום ארוכים בארץ ובארץ מוצאו. כתוצאה מהאירוע נתגלעה מחלוקת בין המפעל ובין חברת הביטוח, סביב פרשנות תנאי הביטוח. עיקר המחלוקת נסובה סביב השאלה האם המפעל נושא בחבות מעבידים כלפי הפועל, ועל כן יש להפעיל את...
כוכבים יש רק בשמים (כמעט)

כוכבים יש רק בשמים (כמעט)

במסגרת חוק התקציב (חוק ההתייעלות הכלכלית תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנת 2015 ו-2016) נקבע שהמוסד לביטוח לאומי יפקיד לזכות כל ילד שזכאי לקצבת ילדים,…
Pages