הממונה על הביטוח

ייצוגית נגד כלל ביטוח: שילמה ריבית בשיעורים נמוכים מהשיעורים שהיה עליה לשלם

ייצוגית נגד כלל ביטוח, בבית הדין האזורי לעבודה בתל אביב הוגשה ביום ב' השבוע. כך הודיעה חברת הביטוח היום (ד') לבורסה. במסגרת התובענה נטען כי כלל ביטוח שילמה למבוטחים בפוליסות ביטוח מבטיחות תשואה, שהופקו בין השנים 1962 ל-1990 ("פוליסות מבטיחות תשואה"), ריבית בשיעורים נמוכים מהשיעורים שהיה עליה לשלם. על פי התביעה, חלק מן הריבית בפוליסות עם אגרות חוב ממשלתיות מיועדות לא סחירות מסוג ח"ץ שלא שולם ללקוחות, הוזרם אל החברה. בבקשה שהוגשה על ידי ירחמיאל אגרט גמלאי, כלכלן בהשכלתו, נאמר כי בתמורה לריבית שהמדינה שילמה לכלל ביטוח היה על החברה...
Pages