הממונה על הביטוח

הרשות נלחמת בניגוד אינטרסים בקרב דירקטורים

"על הדירקטוריון להיות מקצועי, עצמאי ובלתי תלוי, כדי שיוכל לבצע את תפקידיו באופן נאות, ולקיים דיונים אפקטיביים, עמוקים וממצים בנושאים שעל סדר היום". כך מסבירה רשות שוק ההון את טיוטת החוזר שפורסמה היום (א') בנוגע לדירקטוריון גוף מוסדי. להשקפת הרשות, על הדירקטורים להיות בעלי רקע מקצועי מגוון התואם את תחומי הפעילות של הגוף המוסדי ואת יעדיו העסקיים, ועל הדירקטורים הבלתי תלויים להיות נטולי זיקה לגורמים הקשורים לגוף המוסדי ובפרט לבעלי השליטה. על פי הטיוטה, הרשות החליטה לאסור מינוי בעל שליטה לתפקיד יו"ר דירקטוריון. בנוסף, לא יכהן דירקטור אשר הוא או...
מניחים את ה-Tech ב-InsurTech

מניחים את ה-Tech ב-InsurTech

המרוץ אחרי פיתוחים טכנולוגיים בענף הביטוח עלה מדרגה בשנת 2017. ניתן להצביע בשנה זו על מספר רב של חברות היי טק העוסקות בדרך זו או…
Pages
  • 1
  • 2