הממונה על הביטוח

בעקבות פניית המוסדיים: הרשות דוחה חלק מיישום חוזר א.כ.ע

[caption id="attachment_57627" align="alignleft" width="300"] המפקח על הביטוח ד"ר משה ברקת – דחה את החוזר[/caption] הפיקוח על הביטוח דחה חלק מיישום החוזר "שיווק תכניות לביטוח מפני אובדן כושר עבודה". כך עולה מטיוטת תיקון לחוזר שפרסמה הרשות היום (א'). הדחייה נוגעת ליישום התכנית לאובדן כושר עבודה הנמכרת אגב קופת גמל, שהייתה אמורה להיכנס לתוקף בחודש אפריל הקרוב ועל פי הטיוטה החדשה תיכנס לתוקף רק בנובמבר. ההחלטה לדחות את היישום נעשתה בעקבות פניית המוסדיים והטענה לקושי ביישם סעיף זה. על פי החוזר, במידה שכיסוי אובדן כושר עבודה נרכש מתוך מרכיב התגמולים, מגבלת עלות...
Pages