הממונה על שוק ההון ביטוח וחיסכון

ייצוגית נגד מנורה מבטחים, מגדל מקפת ואקסלנס גמל בטענה לגביית דמי טיפול מעמיתים שנטלו הלוואה

בקשה לאישור תביעה ייצוגית בהיקף מצרפי מוערך של 21 מיליון שקל הוגשה לבית המשפט המחוזי בתל אביב כנגד מנורה מבטחים ביטוח, מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל, ואקסלנס נשואה גמל. זאת, בטענה לגבייה שלא כדין של דמי טיפול/ דמי גבייה/ דמי תפעול/ עמלה/ עמלת פירעון מוקדם, או כל תשלום אחר הנגבה על ידיהן מהעמיתים שלהן, אשר נטלו מהן הלוואות. בבקשה נטען, כי תשלומי העמלות הללו נגבים על ידי המשיבות בקשר להעמדת ההלוואה או עריכת מסמכי ההלוואה או גביית תשלומי פירעון ההלוואה או ניהולה של ההלוואה, וכי הכספים הללו מועברים לכיסן...