הממונה על שוק ההון ביטוח וחיסכון

זכות קיזוז חוב מכספי פוליסה

בבית המשפט העליון נדונה בקשת רשות ערעור על פסק דינו של בית המשפט המחוזי בעניין מרי פינצב ("המבקשת", "המערערת") על ידי אורי לונטר כנגד מגדל חברה לביטוח בע"מ על ידי עו"ד מיכל רבינוביץ', עו"ד יואב גמרסני ("המשיב 2") וכונס הנכסים הרשמי ("הכנ"ר") על ידי עו"ד מיכל בן-עמי ליבוביץ ועו"ד איתי הס. פסק הדין ניתן באפריל 2018, מפי השופט (בדימוס) יצחק דנציגר, השופטת ענת ברון והשופט דוד מינץ. מגדל היא חברה מנהלת כהגדרת המושג בחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (להלן: "חוק קופות גמל"), 2005.  המבקשת מבוטחת אצל מגדל בפוליסת...