הממונה על שוק ההון

ייצוגית נגד מקפת: הקרן מנועה מלנכות מכספי החיסכון את הכספים ששילמה בגין קצבת נכות

אמיר ברוט הגיש לבית הדין הארצי לעבודה ערעור על החלטת בית הדין האזורי לעבודה בתל אביב הדוחה את בקשתו לאשר ניהול תביעה ייצוגית כנגד קרן מקפת. אביו המנוח של ברוט היה עמית במקפת. טרם פטירתו לקה האב במחלה קשה והגיש לקרן תביעה לקבלת קצבת נכות. לאחר חודשים אחדים בהם שולמה לו קצבת נכות ובטרם חלפה שנה מתחילת הזכאות, ביקש יהושע ברוט למשוך את הכספים שנצברו על ידו. הקרן אפשרה לו לבצע משיכת כספים אלא שהיא ניכתה מסכום החיסכון את הכספים ששולמו לו בחודשים שקדמו למשיכה בגין קצבת נכות. בנו אמיר...