הממונה על שוק ההון

שומרה רשמה רווח כולל של 78 מיליון שקל ב-3 רבעונים – גידול של 23% בהשוואה לאשתקד

תוצאות שיא לשומרה מקבוצת מנורה מבטחים. שומרה רשמה רווח כולל של 78 מיליון שקל ב-3 הרבעונים הראשונים של 2018 – גידול של 23% בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד, אז נרשם רווח כולל של 63 מיליון שקל. ברבעון השלישי נרשם רווח כולל של 34 מיליון שקל, בהשוואה ל-19 מיליון שקל – גידול של 78%. עוד עולה מהדוח הכספי שפרסמה החברה, כי בתקופת הדוח ההכנסות מהשקעות הסתכמו לכ-42 מיליון שקל,  לעומת כ-43 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. מחזור הפרמיות ברוטו לתקופת הדוח הסתכם ל-743.2 מיליון שקל. בתחום רכב רכוש, הרווח הכולל לפני מס...