המסלקה הפנסיונית

פישינג בין קרנות פנסיה יבוצע על ידי המסלקה הפנסיונית בלבד

פישינג בין קרנות פנסיה אגב צירוף עמית חדש יבוצע על ידי המסלקה הפנסיונית בלבד – כך עולה מעדכון לחוזר "חובת שימוש במערכת סליקה פנסיונית" שפורסם בתחילת השבוע, במסגרת העדכון הרגולטורי למרץ 2018. על פי העדכון, במסגרת איתור כספים בחשבונות לא פעילים שקרנות הפנסיה מחויבות לבצע בעת צירוף עמית חדש, יחויבו הקרנות לעשות שימוש במסלקה הפנסיונית בלבד. חובה זו תיכנס לתוקף ב-1 באוגוסט 2018. [caption id="attachment_39335" align="alignleft" width="220"] אייל סיאני, סמנכ"ל מקצועי וממונה אכיפה וציות בהלמן אלדובי גמל ופנסיה[/caption] אייל סיאני, סמנכ"ל מקצועי וממונה אכיפה וציות בהלמן אלדובי גמל ופנסיה, מסביר...