המפקחת על הבנקים ד"ר חדוה בר

ניגוד עניינים רגולטורי

[caption id="attachment_36371" align="alignleft" width="322"] המפקחת על הבנקים ד"ר חדוה בר[/caption] "פעילות הבנקים בתחום הביטוח, מעבר למותר היום אגב מתן משכנתאות, דורשת שינוי חקיקה ובשלב הזה לא נוצר קונצנזוס מול רשות שוק ההון", כך אומרת המפקחת על הבנקים, ד"ר חדוה בר, בראיון סוף שנה למגזין בנקאות. בר נשאלה על עמדתה לגבי רצונם של הבנקים לפעול בתחום הביטוח ואמרה עוד: "אמרתי את עמדתי בנושא זה בצורה ברורה, שצריך לאפשר לבנקים לעסוק בשיווק של ביטוח, לא בחיתום, והציבור ייהנה מזה, כי זה יגביר את התחרות מול חברות הביטוח והסוכנים וייתן ערך לצרכנים. בכל...