המפקחת על הבנקים ד"ר חדוה בר

ניגוד עניינים רגולטורי

ניגוד עניינים רגולטורי

"פעילות הבנקים בתחום הביטוח, מעבר למותר היום אגב מתן משכנתאות, דורשת שינוי חקיקה ובשלב הזה לא נוצר קונצנזוס מול רשות שוק ההון", כך אומרת המפקחת…