המפקח על הביטוח

אי.די.בי. מכרה 4.5% נוספים מכלל ביטוח

אי.די.בי. מכרה 4.5% נוספים מכלל ביטוח. מדובר בחלק מהמניות שמוחזקות על ידי הנאמן משה טרי. המניות נמכרו בעסקה מחוץ לבורסה, במחיר של 50.8 שקל למניה, ובתמורה כוללת של 126.8 מיליון שקל. עסקה זו משקפת לכלל ביטוח שווי של 2.817 מיליארד שקל. כלל ביטוח נסחרת בשווי של 2.969 מיליארד שקל. עד כה מכרה אי.די.בי. את מניות כלל ביטוח בעסקאות החלף, אולם המפקח על הביטוח ד"ר משה ברקת אסר על המשך מכירת המניות במודל זה. עם השלמת מכירת מניות כלל ביטוח כאמור, כלל ביטוח מוחזקת על-ידי אי.די.בי בשיעור של כ-25.3% (מהם כ-20.3%...
חותמים את 2018 ברגולציה

חותמים את 2018 ברגולציה

בשבוע האחרון של 2018, ולראשונה מאז כניסתו לתפקיד של המפקח על הביטוח החדש ד"ר משה ברקת, פרסמה רשות שוק ההון מקבץ הוראות רגולציה. העדכון כולל…
Pages