הפניקס אחזקות

חברת עד 120 תעבור להפניקס כדי לחזק את ההון של חברת הביטוח

חברת עד 120 תעבור להפניקס כחלק ממהלך לחיזוק ההון של חברת הביטוח. כך אישר דירקטוריון החברה האם של הפניקס, הפניקס אחזקות. עד 120 היא חברה למרכזי מגורים לאוכלוסייה המבוגרת והעברתה להפניקס תגדיל את עודפי ההון כחלק מצרכי סולבנסי 2 בסך של עד 560 מיליון שקל. העברת עד 120 תיעשה כנגד הנפקת הון ראשוני והון ראשוני מורכב של הפניקס. השלמת המהלך תלויה בקיומם של מספר תנאים, כמו הסרת השעבודים הקיימים על הנכסים של עד 120. בנוסף, המהלך מצריך קבלת אישור רשות שוק ההון לגובה הריבית בהנפקת ההון הראשוני המורכב של הפניקס...