הפניקס חברת הביטוח

ייצוגית נגד הפניקס: מוכרת ביטוח בריאות לאנשי כוחות הביטחון שאין כמעט אפשרות להשתמש בו

בקשה לאישור תביעה ייצוגית הוגשה נגד הפניקס להשבת פרמיות ביטוח בריאות שנגבו שלא כדין, כפועל יוצא מהטעייתם של המבוטחים שהתקשרו עם הפניקס בפוליסות הביטוח בעת היותם חיילים בשירות חובה או קבע או מילואים או משטרה או נמנה על כוחות הביטחון. זאת נוכח העובדה, שאותם מבוטחים מוגבלים בעשיית שימוש בפוליסות ביטוח הבריאות עקב היותם חיילים או שוטרים או אנשי כוחות הביטחון, ואשר נזק הנגרם עקב שירות בצה"ל או במשטרה או בכוחות הביטחון מוחרג מהן. במבוא לבקשה שהוגשה לבית המשפט המחוזי בתל אביב על ידי סולי ומאיר קינן, הורים לשלושה ילדים ששניים...