הפניקס

הגיעה העת שהמדינה תאמץ מודל חדש לעידוד החיסכון הפנסיוני

[caption id="attachment_41118" align="alignleft" width="193"] רג'ואן גרייב, סמנכ"ל בכיר ומנהל מוצרי ביטוח חיים בהפניקס[/caption] "מדינת ישראל מעניקה בכל שנה מעל 20 מיליארד שקל בגין הטבות מס לחיסכון פנסיוני. מדובר בתקציב גבוה יותר מכל אחד ממשרדי הממשלה, למעט הביטחון, החינוך והבריאות. הרי מדובר באבסורד שתקציב כאמור מחולק כל שנה, בלי שתהיה תכנית אסטרטגית מקיפה וסדורה לגבי ייעוד התקציב ואם הוא משיג את מטרות העל שקבעה הממשלה בנושא כה חשוב" – כך אומר רג'ואן גרייב, סמנכ"ל בכיר ומנהל מוצרי ביטוח חיים בהפניקס. לדבריו, מערכת המיסוי היא המנגנון שמשמש את המדינה כיום לצורך עידוד...
Pages