הצעת חוק

הצעת חוק: לאסור על חברות הביטוח לכלול סעיפי סודיות בהסכמי פשרה מול המבוטחים

יש לאסור על חברות הביטוח לכלול סעיפי סודיות בהסכמי פשרה מול המבוטחים – כך מוצע בהצעת חוק שהגיש בימים אלה ח"כ איציק שמולי (המחנה הציוני). על פי הצעת החוק, יצורף לחוק חוזה הביטוח סעיף לפיו "לא יהיה תוקף לתנאי בהסדר בין מבטח ומבוטח המתנה תשלום תגמולי ביטוח בחיוב המבוטח בשמירה על סודיות אודות ההסדר שהושג בין הצדדים". שמולי, בהצעת החוק, מסביר כי ב-2016 הוגשו לבית המשפט 13 אלף תביעות ביטוח סיעוד, שמרביתן המוחלט (97.5%) נסתיימו בפשרה. אולם, נכתב בדברי ההסבר להצעת החוק – "כיום חברות הביטוח מסרבות בתוקף לשלם תגמולי...