הראל

נדחתה ייצוגית נגד הראל שהוגשה בטענה להתחמקות מתשלום תגמולים בפוליסת בריאות

בית המשפט המחוזי מרכז דחה בקשה לאישור תביעה ייצוגית שהוגשה באפריל 2014 נגד הראל בטענה כי איננה מעניקה למבוטחים בפוליסת ביטוח בריאות מסוג גילוי מחלות קשות כיסוי ביטוחי במקרה של גילוי המחלה הספציפית בה חלתה התובעת - כך דיווחה הראל השבוע לבורסה. לטענת התובעת, פרשנות ראויה של הפוליסה הייתה צריכה להוביל למסקנה כי יש לתת כיסוי ביטוחי במקרה כאמור (אף שהמחלה מוחרגת בהתאם לתנאי הפוליסה). לדברי התובעת, הראל טענה כי ההגדרה שבפוליסה מוציאה את המחלה מהכיסוי הביטוחי, ולכן נשללה זכאותה לקבלת סכום הביטוח (פוליסה, גיליון 1793 מה-14 באפריל 2014). חדשות...
תעודת חצי / מאת איציק אסטרייכר

תעודת חצי / מאת איציק אסטרייכר

מאת איציק אסטרייכר בסוף חודש יוני הסתכמו הנכסים המנוהלים בקרנות הפנסיה המקיפות בישראל ב-270 מיליארד שקל, גידול בסך 20 מיליארד שקל מראשית השנה. מגמת הצמיחה…
Pages