הרשות לניירות ערך

מעילות והונאות / מאת אשר ויצמן

[caption id="attachment_54740" align="alignright" width="173"] מאת אשר ויצמן[/caption] לאחרונה וכפי שהדבר משתקף בפעילות משרד ויצמן יער חקירות, קיימת עלייה בהיקף תופעת המעילות וההונאות בחברות מסחריות ובעסקים בינונים וגדולים. מאמר זה יעסוק בעיקר בדרך הנכונה שבה יש לטפל בשלב שבו התגלה חשד למעילה או הונאה. לכאורה, מרגע שגילתה הביקורת חשד למעילה או הונאה, הדחף האינסטינקטיבי של המגלה הוא לעמת את החשוד מול החשד ולקבל את תגובתו המידית או, לחלופין, לגשת מידית ולהתלונן במשטרת ישראל. ניסיוננו הרב בתחום מלמד, כי שתי הפעולות הן שגויות ועשויות להסב נזק בלתי הפיך לסיכוי לקבל מהמועל/ת הודאה...