ועדת שטרום

בנק ישראל מזמין גופים מהארץ ומהעולם לבחון רכישה של חברות כרטיסי האשראי שיופרדו מהבנקים

על פי המלצות ועדת שטרום ובהתאם לחוק להגברת התחרות בבנקאות, עד לינואר 2020 יצטרכו בנק הפועלים ובנק לאומי למכור את חברות כרטיסי האשראי שבבעלותם או להפחית את אחזקתם כך שתעמוד על פחות מ-40%, אם ינפיקו את החברות בבורסה. המכירה תוכל להיות לגרעין שליטה, שיקבל היתר שליטה מבנק ישראל, או באמצעות הנפקה בבורסה וביזור המניות לציבור. רכישה של חברות האשראי על ידי חברות הביטוח תאפשר לסוכני הביטוח מגוון רחב  יותר של מוצרים שישווקו על ידם. בנק ישראל מפרסם היום (א') את המסמך הסופי שמגדיר את הקריטריונים למי שיוכל לקבל היתר לרכוש...
ניגוד עניינים רגולטורי

ניגוד עניינים רגולטורי

"פעילות הבנקים בתחום הביטוח, מעבר למותר היום אגב מתן משכנתאות, דורשת שינוי חקיקה ובשלב הזה לא נוצר קונצנזוס מול רשות שוק ההון", כך אומרת המפקחת…