חברות ביטוח

תחקיר: חברות ביטוח מתעלמות מאישורים מוכחים ולא מעניקות הנחות בביטוח חובה על קיום מערכות בטיחות

  חברות ביטוח מתעלמות מאישורים מוכחים ולא מעניקות הנחות בביטוח חובה על קיום מערכות בטיחות – כך עולה מתלונות שהגיעו למערכת פוליסה. חברות הביטוח האמורות מתחמקות ממתן ההנחה, שעשויה להגיע למאות שקלים, שמגיעים לכיס של חברות הביטוח, ללא הצדקה. מניעת ההנחה נעשית בטענה שקיום המערכת לא מופיע במאגר הונאות הביטוח אותו מפעילה חברת ISO. המאגר משמש את חברות הביטוח באימות פרטי הרכב והנהג. חברות אלה מתעלמות ממידע מוכח שסותר מידע שהגיע מהמאגר, כאשר מדובר בהימצאות של מערכת בטיחות ברכב, שמאפשרת הפחתת תעריף בביטוח חובה. ממידע שהגיע לידי פוליסה עולה, כי...