חברות ביטוח

עדכון במדיניות חלוקת הדיבידנדים: יחס כושר הפירעון מבוסס סולבנסי הנדרש ירד ל-100%, ללא התחשבות בהוראות הפריסה

[caption id="attachment_3931" align="alignleft" width="300"] המפקחת על הביטוח דורית סלינגר צילום: דוברות האוצר[/caption] רשות שוק הון ביטוח וחיסכון פרסמה אתמול (א') טיוטת מסמך, שבה נקבעים התנאים החדשים בהם יתאפשר לחברות הביטוח לחלק דיבידנד במסגרת משטר כושר פירעון מבוסס סולבנסי. בדומה להנחיות שניתנו באוגוסט 2016, חברות הביטוח יהיו רשאיות לחלק דיבידנד במידה שלאחר החלוקה החברה תציג כושר פירעון בשיעור של 115%, על פי תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים. תנאי נוסף שהחברות נדרשות לעמוד בו על מנת לחלק דיבידנד הוא, שלאחר ביצוע החלוקה יהיה לחברה יחס כושר פירעון בשיעור של לפחות 100% לפי...