חגי שפירא

סיכום לפי חברות: הגדולה ביותר באלמנטר – קבוצת מנורה מבטחים; הרווחית – הפניקס

[caption id="attachment_29158" align="alignright" width="190"] מאת חגי שפירא[/caption] תפוקה ורווחיות - תפוקת כל החברות גדלה בחציון ב-2.5% בלבד (11.74 מיליארד שקל לעומת 11.46 מיליארד בחציון אשתקד), אך החלוקה של הגידול מעוותת במקצת בגלל ההשפעה של הקדמות תחילת ביטוח בקולקטיבים וציי רכב שונים (בעיקר ברכב חובה ורכב רכוש). החברה הגדולה ביותר בחציון הנוכחי היא מנורה מבטחים ותפוקתה בחציון 1,847.3 מיליון שקל (1.84 מיליארד). בשורת הרווח, החברות ביצעו שינוי מהותי ועברו מהפסד מצטבר של 323.2 מיליון שקל לרווח מצטבר של 639.8 מיליון שקל – שיעור השינוי כ-963 מיליון שקל. בחציון השנה החולפת השפעת...
Pages