ח"כ מיקי לוי

הצעת חוק: מוסדות פיננסיים יחויבו לשמור על זכויות אדם

בהצעת חוק חדשה של חברי הכנסת מוסי רז (מרצ), מיקי לוי (יש עתיד), משה גפני (יהדות התורה) ומיכל רוזין (מרצ) מוצע להחיל את החובה לשמור על זכויות אדם גם על מוסדות פיננסיים, לנוכח הממשק ההדוק שקיים בינם לבין תושבי המדינה. לפי הצעת החוק "מוסדות פיננסיים כגופים ציבוריים, התשע"ח - 2017" – הכוונה היא להחיל את החוק על הבנקים, קרנות הפנסיה, קופות גמל ומכשירים פיננסיים. על פי דברי ההסבר, פסיקת בית המשפט העליון הכירה בקיומם של גופים דו-מהותיים, שהם סוג שלישי של גופים, נוסף על הגופים הפרטיים והציבוריים, ומוטלות עליהם חלק...