יואל רזבוזוב

לקראת קריאה שנייה ושלישית: חוק ביטוח הספורט אושר בוועדת החינוך

[caption id="attachment_39518" align="alignleft" width="300"] חבר הכנסת יואל רזבוזוב[/caption] הצעת החוק שפוטרת גופי ספורט מלהעניק ביטוח לספורטאים אושרה בוועדת החינוך לקראת קריאה שנייה ושלישית במליאת הכנסת. הצעת החוק ביוזמתו של ח"כ יואל רזבוזוב (יש עתיד), מוצעת במטרה להפחית את העלויות הכרוכות בביטוח ספורטאים תחת התנאי שאלו מחזיקים בביטוח אישי. כמו כן, הצעת החוק מבטיחה כיסוי ביטוחי ברמה מספקת לספורטאים חובבנים. אגודות ספורט, ארגוני ספורט, התאחדויות ואיגודי חובה מחויבים כיום לבטח ספורטאים מסוימים הנוטלים חלק בתחרויות ספורט המאורגנות על ידם או מטעמם. על פי הצעת החוק, בתנאים מסוימים יהיו גופי הספורט פטורים מביטוח כאמור....