יצחק וקנין

אושר סופית: מרכיב ההעמסה בביטוח אופנועים יעלה מ-6.5% ל-8.5%

מליאת הכנסת העבירה בקריאה שנייה ושלישית את הצעת החוק לתיקון פקודת רכב מנועי. במסגרת החוק יועלה הגבול העליון של מרכיב ההעמסה מ-6.5% ל-8.5% החל מה-1 ביולי. רכיב ההעמסה ירד חזרה ל-8% ביולי 2020. מרכיב ההעמסה הוא הסכום שעל מבוטח שאינו מבוטח בפול לשלם על מנת לסבסד את עלויות ההשתתפות של מבטח במסגרת הפול. יוזמי החוק הנוספים הם חברי הכנסת איתן כבל (המחנה הציוני) ויצחק וקנין (ש"ס). על פי הערכות מקצועיות בענף, העלאת מרכיב ההעמסה תקטין בחצי את פרמיית הביטוח לאופנועים ותבטל את הצורך בהעלאה עתידית של הפרמיה. זאת, כיוון ש-8.5% מפרמיה כוללת של 4.65...