כלל ביטוח

נדחתה תביעה נגד כלל ביטוח שהוגשה בטענה שאין להחתים על כתב קבלה וסילוק אם לא שולמו מלוא התגמולים

רכב המבוטח בכלל ביטוח פגע ברכב חונה, בבעלות התובעת, קאנטרי שירותי ליסינג בע"מ. התובעת תבעה את נזקיה בסך 11,666 שקל. כלל ביטוח מינתה שמאי, שהעריך את הנזק לרכב התובעת בסך 2,975 שקל. באוגוסט 2015 שילמה כלל ביטוח סך של 5,091 שקל כסכום שאינו שנוי במחלוקת. בינואר 2016 היא שילמה סכום נוסף של 2,850 שקל, כשהפעם החתימה את התובעת על כתב ויתור וסילוק, בו התובעת מתחייבת כי בתשלום הסך הנוסף, היא מוותרת על כל טענה נגד חברת הביטוח בגין אירוע התאונה. על אף המוסכם, באפריל 2016 הגישה התובעת תביעה בגין יתרת...
Pages