כלל חברה לביטוח

נדחתה תביעה בגין נזק שנגרם לאוזן התובעת כי הפוליסה לא מכסה נזק שנגרם עקב רשלנות רפואית או טיפול רפואי / מאת עו"ד ג'ון גבע

בבית משפט השלום בכפר סבא, נדונה תביעתה של פלונית באמצעות הוריה, התובעים 2-3 (להלן, בהתאמה, התובעת והורי התובעת) שיוצגו על ידי עו"ד אורנה ינובסקי, כנגד כלל חברה לביטוח, אשר יוצגה על ידי עו"ד תומר זמר. פסק הדין ניתן ב-2 באוקטובר 2018, בהיעדר הצדדים, מפי השופט אלדד נבו. מדובר בתביעה לתגמולי ביטוח מכוח פוליסה לביטוח תאונות אישיות לתלמידים (להלן: הפוליסה), בגין נזק שנגרם לתובעת בהיותה בת 4, כתוצאה מטיפול רפואי שעברה לשם הוצאת אבן שחדרה לאוזנה הימנית עת שהתה בגן ילדים. במכתבה מה-15 ביוני 2017, דחתה הנתבעת את דרישת התובעת לתשלום...