ליאור רוזנפלד

התקדמות משמעותית במו"מ לפתרון משבר העמלות בריסקים

[caption id="attachment_61760" align="alignleft" width="300"] ישיבת המועצה הארצית של לשכת סוכני הביטוחצילום: גיא קרן[/caption] דיון סוער נערך היום (יום ד') במועצה הארצית של לשכת סוכני הביטוח סביב משבר העמלות בריסקים. על רקע המשא ומתן המתקדם שמנהל נשיא הלשכה ליאור רוזנפלד מול המפקח על הביטוח ד"ר משה ברקת, חברי מועצה הביעו בישיבה היום התנגדות עקרונית לקיום משא ומתן בנושא זה מול הפיקוח על הביטוח. נימוקי המתנגדים הם, כי לוועד המנהל ולנשיא הלשכה אין סמכות לנהל משא ומתן בנושא עמלות הסוכנים מול הרשות, וכל נושא העמלות צריך לעלות לדיון ישיר בין הסוכנים ליצרנים....
שיחת פוליסה עם נשיא לשכת סוכני הביטוח ליאור רוזנפלד: אנחנו רוצים עמלה שלא מטה את הסוכן למוצר כזה או אחר, ולו למראית עין

שיחת פוליסה עם נשיא לשכת סוכני הביטוח ליאור רוזנפלד: אנחנו רוצים עמלה שלא מטה את הסוכן למוצר כזה או אחר, ולו למראית עין

מבין שלל העיסוקים של לשכת סוכני הביטוח, ייתכן שהרגיש והחשוב מכולם הוא ההתמודדות עם גורמים רבים בענף המנסים להתערב בשיעור העמלה של סוכני הביטוח. חברות…
Pages