לשכת סוכני הביטוח

האיסור על תשלום עמלות בצירוף לרבים – פגישה קשה, בלתי מידתית ובלתי חוקית בזכות הקניין ובחופש העיסוק

האיסור על תשלום עמלות בצירוף לרבים הוא פגישה קשה, בלתי מידתית ובלתי חוקית בזכות הקניין ובחופש העיסוק – אלא הם טיעוניה המרכזיים של לשכת סוכני הביטוח בראשות הנשיא ליאור רוזנפלד בעתירה שהגישה נגד הממונה על שוק ההון ביטוח וחיסכון דורית סלינגר, רשות שוק ההון ושר האוצר משה כחלון. עוד נכתב בעתירה, כי בשל חוסר הבהירות של ההבהרה והעדר יכולת להפריד בין התשלומים הנובעים מהסדר לרבים לתשלומים הנובעים מפעילות אחרת, נמנעים הגופים המוסדיים לשלם לסוכנים גם עמלות אחרות המגיעות להם. "ההבהרה שפרסמה הממונה, ואשר עומדת במוקד עתירה זו, מהווה למעשה מדיניות...
Pages