מגדל חברה לביטוח בע"מ

נזקים שאין מקורם בצנרת לא מכוסים בפוליסת ביטוח דירה

בבית משפט השלום בנצרת נדונה תביעתם של ג'וזייף ברג'וט ("התובע 1") והאלה ברג'וט ("התובעת 2") נגד איילון חברה לביטוח בע"מ ("הנתבעת 1") ומגדל חברה לביטוח בע"מ ("הנתבעת 2"). פסק הדין ניתן באפריל 2018, בהיעדר הצדדים, מפי הרשמת הבכירה רביע ג'באלי. מדובר בתביעה לתגמולי ביטוח שהוגשה בגין רטיבות בדירה שנגרמה, לטענת התובעים, עקב פיצוץ בצנרת שמתחת לאמבטיה. התובעים טענו, כי הדירה בוטחה בביטוח אצל הנתבעת 1 – איילון מה-1 בספטמבר 2014 עד 31 במאי 2015. הפוליסה בוטלה ב-1 באוקטובר 2014 והדירה בוטחה בביטוח אצל הנתבעת 2 – מגדל מה-1 באוקטובר 2014...
זכות קיזוז חוב מכספי פוליסה

זכות קיזוז חוב מכספי פוליסה

בבית המשפט העליון נדונה בקשת רשות ערעור על פסק דינו של בית המשפט המחוזי בעניין מרי פינצב ("המבקשת", "המערערת") על ידי אורי לונטר כנגד מגדל…
Pages
  • 1
  • 2