מגדל חברה לביטוח

מגדל האריכה בשנה את תוקף ההסכם הקיבוצי בינה לבין הסתדרות העובדים

מגדל האריכה את הסכם ההתקשרות בהסכם הקיבוצי בינה לבין הסתדרות העובדים עד לסוף שנת 2018. כך דיווחה החברה לבורסה היום (ה'). מדובר על הארכת הסכם כפי שנחתם ביום ה-1 בינואר 2015 למשך שלוש שנים. בהסכם נקבע כי בכל סיום שנה, העובדים הכלולים בו יזכו להעלאת משכורת בשיעור של 3.5%. ההסכם תקף הן עובדים ממגדל חברה לביטוח (חברה בת) והן ממגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל (חברה נכדה). במגדל מעריכים כי העלות השנתית לשנת 2018 של תוספת השכר בעקבות הארכת ההסכם הקיבוצי ינוע בין 15 ל-20 מיליון שקל. הערכה זו אינה כוללת בונוסים...