מובילאיי

ביטוח החובה: מעבר מהפסד של 141.7 מיליון אשתקד לרווח של 192.7 מיליון ב-2017 / מאת חגי שפירא

תפוקת רכב חובה בשנת 2017 הגיעה ל 5.082 מיליארד שקל (4.921 מיליארד אשתקד) - גידול של 3.2%. התחום הציג רווח של 192.7 מיליון שקל לעומת הפסד של 141.7 מיליון שקל ב-2016 - שיפור "כביכול" של 334.4 מיליון שקל. הגידול האמיתי בתפוקה מגיע לכ-10% אם ניקח בחשבון את ההקדמות של תחילת ביטוח בקולקטיבים (עובדי מדינה ואחרים). ההשפעה של ההקדמות כפולה בבדיקה השוואתית של 2017 לעומת 2016 מאחר שהפוליסות שהוקדמו ל-2016 לא נרשמו כלל ב-2017 (חודשו רק ב-2018) ואילו בשנת 2016 הם נרשמו פעמיים (ברבעון הראשון והרביעי). בנוסף, נוצרה תופעה מעניינת, שהחברות...