מיטב דש

מיטב דש פנסיה וגמל: הנכסים גדלים – ההכנסות קטנות

[caption id="attachment_41965" align="alignleft" width="232"] אילן רביב, מנכ"ל מיטב דש השקעות[/caption] הכנסות מיטב דש מניהול קופות גמל ופנסיה קטנו בשלושת הרבעונים הראשונים של 2018 לעומת התקופה המקבילה אשתקד. כך עולה מהדוח הרבעוני של החברה שפורסם אתמול (ד'). הכנסות מיטב דש בתשעת החודשים הראשונים של השנה מניהול קופות גמל ופנסיה ירדו בתשעה מיליון שקל מ-250 מיליון אשתקד ל-241 השנה (ירידה של כמעט 4%). ההכנסות ברבעון השלישי בתחום ירדו מ-83 ב-2017 ל-80 ב-2018. ההכנסות ברבעון השלישי של השנה דומות להכנסות ברבעון הקודם. הירידה בהכנסות נרשמת בד בבד עם גידול בנכסים. נכסי הפנסיה של...
Pages