מישל סיבוני

הראל: רווח כולל של 537 מיליון שקל ב-3 רבעונים לעומת 601 מיליון שקל אשתקד

קבוצת הראל סיימה את הרבעון השלישי של שנת 2018 עם גידול של 75% ברווח הכולל שהסתכם בכ-287 מיליון שקל. היקף הפרמיות שהורווחו ברוטו, דמי הגמולים ותקבולים בגין חוזי השקעה שהתקבלו ברבעון השלישי של שנת 2018 גדל ב-8% והסתכם בכ-7.7 מיליארד שקל. הרווח הכולל, הסתכם בתשעת החודשים הראשונים של 2018, בסך של כ-537 מיליון שקל, לעומת רווח כולל בסך של כ-601 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. סך הפרמיות שהורווחו, דמי הגמולים ותקבולים בגין חוזי השקעה, הסתכמו בתשעת החודשים הראשונים של 2018 בכ-23.1 מיליארד שקל, לעומת כ-20 מיליארד שקל בתקופה המקבילה אשתקד,...
מיכאל ישיל מסיים את תפקידו בהראל

מיכאל ישיל מסיים את תפקידו בהראל

מיכאל ישיל מסיים את תפקידו בהראל. ישיל החליט על סיום תפקידו כמנכ"ל סוכנות הביטוח דקלה מקבוצת הראל. זאת, בין היתר על רקע הרה ארגון בהראל,…
המרוץ אחר הדיגיטל

המרוץ אחר הדיגיטל

בדומה למשל על העיוורים שממששים לראשונה בחייהם פיל וכל אחד מתאר אותו באופן שונה, כך ישבו אתמול ארבעה מנכ"לים של חברות ביטוח בהווה ובעבר, והציגו…