מכרז

מד"א יצאה למכרז לעריכת הביטוחים האלמנטריים שלה

מד"א מזמינה הצעות לעריכת הביטוחים האלמנטריים של האגודה. ממד"א נמסר כי היא מבוטחת כיום בחברת הראל. הטיפול בהצעות ובדיקתן ייעשו במסגרת מכרז. תקופת ההתקשרות תעמוד על 12 חודשים עם אפשרות הארכה בשנה, למשך חמש שנים בסך הכול. ההשתתפות מותנית בערבות בנקאית על סך של 50 אלף שקל. תנאי הסף הם בין השאר: סך ההון העצמי של המציע צריך להיות לפחות 750 מיליון שקל, המציע הוא בעל רישיון תקף לעסוק בביטוח בישראל כמורשה של חתמי לוידס, עם ניסיון קודם בביטוח במשך חמש שנים לפחות ועוד. מד"א רשאית להאריך את מועד ההגשה...