מכרז

חברת החשמל דחתה את המכרז לאספקת שירותי שמאות אלמנטרית בירושלים

חברת החשמל דחתה את המכרז לביצוע שמאות אלמנטרית לאזור ירושלים, אריאל ובית שמש במחוז ירושלים. מועד הגשת ההצעות החדש הוא ה-3 במרץ 2019. החברות שהגישו הצעה במועד הקודם, רשאיות להגיש הצעה מעודכנת. לשם מציאת החברה במכרז, המכרז חולק לשלושה אזורים, כאשר המציע יכול להגיש הצעה עבור אזור אחד או יותר. המציעים במכרז נדרשים להשתתף בכנס מציעים, שייערך ביום ה', ה-21 בפברואר 2019 במשרדי חברת החשמל.
Pages
  • 1
  • 2