מנורה מבטחים ביטוח בע"מ

כאשר קיימות מספר פרשנויות לפוליסה, יש לבחור בזו שפועלת לטובת המבוטח

בבית משפט השלום בבאר שבע נדונה תביעתה של מיכל ויצמן ("התובעת") על ידי עו"ד אביחי ויצמן כנגד מנורה מבטחים ביטוח בע"מ ("הנתבעת"). פסק הדין ניתן מפי השופטת אורית ליפשיץ. התובעת הגישה כנגד מנורה, המבטחת, תביעה כספית מכוח פוליסת ביטוח, לתשלום סכום "גמלת השלמה לאחר השתלה", וכן החזר כספי בגין טיפולים רפואיים, שנאלצה התובעת לעבור עקב מצבה הבריאותי לאחר שלקתה בסרטן השד, וזאת לאחר קיזוז ההחזרים אותם קיבלה מקופת החולים. התובעת טענה, כי הטיפולים הרפואיים אותם נאלצה לעבור עקב מצבה הרפואי ומחלת הסרטן בה לקתה עונים להגדרת המונח "השתלה" בפוליסה, ולכן...