מנורה מבטחים ביטוח בע"מ

לא הוכח כי התאונה נגרמה במזיד ולכן המבטחת לא פטורה מתשלום

בבית משפט השלום בירושלים נדונה תביעתה של מנורה מבטחים ביטוח בע"מ נגד אלכסנדר לוינזון (הנתבע) וכנגד ביטוח חקלאי - אגודה שיתופית מרכזית בע"מ (הנתבעת). פסק הדין ניתן ב-1 באוגוסט 2018, בהיעדר הצדדים, מפי השופט אמיר דהאן. שמות באי כוח הצדדים לא צוינו בפסק הדין. מנורה ביטחה רכב (להלן - רכב התובעת) שבו נהג שלמה רבינוביץ'. הנתבע נהג במועד הרלוונטי ברכב שבוטח על ידי הנתבעת. מנורה טענה בכתב התביעה, כי הנתבע סטה מנתיב נסיעתו, התפרץ לנתיב נסיעת רכב התובעת ופגע בו, וכתוצאה מכך נפגע רכב התובעת. לכתב התביעה צורף דוח שמאי...
Pages
  • 1
  • 2