מנורה מבטחים

בעקבות העליות החדות באפריל: קופות הגמל שבו להציג תשואה חיובית שנתית ל-2018

לאחר חודשיים של תשואות שליליות בקופות הגמל במסלולים העיקריים, הקופות הניבו החודש תשואה חיובית וממוצעת של 0.7%, כך עולה מדיווחי החברות. מתחילת השנה, קופות הגמל במסלולים העיקריים הניבו תשואה של 0.3%. את התשואה הגבוהה ביותר הניבה הקרן של אקסלנס במסלול הכללי לבני 50 ומטה שעלתה באפריל ב-1%. מתחילת השנה, קופה זו עלתה ב-0.9% ותשואתה שנה לאחור עומדת על 6.6%. אחריה ניצבת הקופה של מיטב דש באותו המסלול, שהניבה תשואה של 0.95% באפריל. תשואת קופה זו מתחילת השנה היא 0.86% ושנה לאחור תשואתה עומדת על 6.1%. מנורה מבטחים במסלול בני 50...
Pages