מפקחת על הביטוח

תוקן סופית חוזר כתבי השירות: אופן מכירת כתבי השירות לא ישפיע על עמלות סוכני הביטוח

[caption id="attachment_42988" align="alignleft" width="234"] מיקי קופל, מנכ"ל קופל גרופ[/caption] אי מתן אפשרות לרכוש פוליסת ביטוח ללא כתבי שירות תחשב התניה אסורה – כך מבהירה המפקחת על הביטוח דורית סלינגר במסגרת תיקון לחוזר כתבי שירות שפורסם. המשמעות, כך נכתב, היא שכתב שירות לא יהווה חלק אינטגרלי מכל פוליסת ביטוח. סלינגר מסבירה, כי ביקורות שנערכו העלו מקרים שנקבעו מסלולי פוליסה מסוימים בהם לא ניתן לבטל את כתבי השירות, בטענה כי מדובר במסלולים לקבוצה בעלת מאפיינים מיוחדים, כגון מבוטחים בסיכון נמוך. על כן הובהר בתיקון לחוזר, כי גם בפוליסות מסוג זה תהיה בידי...