משרד האוצר

מגדל והראל זכו במכרז החשב הכללי לביטוח רכבי עובדי המדינה לשנתיים הבאות

מגדל והראל זכו במכרז החשב הכללי לביטוח רכבי עובדי המדינה לשנים 2019-2020. כך הודיע אגף החשב הכללי במשרד האוצר. במכרז בוצעו מספר שינויים ביחס למכרזים קודמים. כך, בהליך הזכייה הובא בחשבון ציון מדד השירות של כל חברת ביטוח כפי שמפרסמת רשות שוק ההון וזאת על מנת לעודד זכייה של חברות המספקות שירות איכותי לעובדי המדינה. בנוסף, הותאמו תעריפי הביטוח וההשתתפות העצמית למאפייני המבוטח, כך שנהגים זהירים ייהנו מהנחה בביטוח ובהשתתפות העצמית, וזאת לצורך עידוד נהיגה בטוחה בקרב עובדי המדינה וגמלאיה. עוד נקבע כי עובדי המדינה יקבלו במסגרת המכרז הנחה של...
שוק ללא ממונה

שוק ללא ממונה

ענף הביטוח עדיין לא החליט האם סיום כהונתה של המפקחת על הביטוח היוצאת דורית סלינגר הוא בשורה טובה או רעה. האופטימיים סבורים כי רע יותר…
אושר תקציב למאבק בפשיעה החקלאית

אושר תקציב למאבק בפשיעה החקלאית

אושרו פוליסות לחקלאים בסך 16 מיליון שקל בביטוח נגד גניבה והשמדה של יבולים מבתי אריזה, גניבות בקר וגניבות צאן. משרד החקלאות ומשרד האוצר קידמו את…
Pages